top of page

Op 1 november 2022 ben ik toegetreden tot de cooperatie van Penrose.law, advocatenkantoor in Amsterdam.

Stalenhoef Advocatuur is opgehouden te bestaan.

U kunt mij bereiken op:
E: k.stalenhoef@penrose.law
T: 06 250 32 699
W: www.penrose.law


 

Voor werkgevers

 

Organisaties draaien om mensen. Daar wil je goed voor zorgen. Binnen de geldende wet- en regelgeving, maar zonder de slag met de concurrentie in de markt te verliezen. 

 

Welke regels gelden er voor het concurrentiebeding, hoe voorkom je dat ongewild een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, welke regels gelden er bij reorganisaties en wanneer leidt disfunctioneren tot ontslag? Ik denk graag met u mee over deze, en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken. Uiteraard behartig ik ook uw belangen in de rechtszaal als een juridische procedure onvermijdelijk is.

 

 
WERKGEVERS
Ontslag

Door het nieuwe ontslagrecht zijn de ontslagvergoedingen omlaag gegaan. Tegelijkertijd wordt het moeilijker voor werkgevers om werknemers te kunnen ontslaan. Het is daarom nog belangrijker om een deugdelijk dossier op te bouwen. Laat u tijdig adviseren over een (voorgenomen) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een van uw medewerkers.

Reorganisaties

Reorganisaties hebben grote gevolgen voor alle betrokkenen. Het proces is complex en er moeten veel afwegingen worden gemaakt. Moet er een Sociaal Plan worden afgesloten, wanneer moet de OR om advies worden gevraagd, welke rol spelen de vakbonden en het UWV en hoe behoud je die ene, onmisbare werknemer? De strategische keuzes die in een vroeg stadium van de reorganisatie worden gemaakt, hebben later grote gevolgen. Dat vergt maatwerk.

Medezeggenschap

Een goede verstandhouding met de onderne- mingsraad vergemakkelijkt de doorvoering van noodzakelijke bedrijfsprocessen en creëert draagvlak binnen de organisatie. Een moeizame relatie met de ondernemingsraad kan daarentegen zorgen voor onwenselijke vertraging bij de doorvoering van besluiten of zelfs tot blokkering daarvan.

 

Arbeidsvoorwaarden

Door tegenvallende financiële resultaten kan het wenselijk zijn om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Voor een dergelijke wijziging gelden zeer strikte regels. Indien de vakbond en/of werknemers niet instemmen met de beoogde wijziging, moet de toets voor de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden worden gevolgd. Daarbij ligt de lat voor werkgevers hoog.

Voor werknemers

 

We brengen een aanzienlijk deel van ons leven door op de werkvloer en onze collega’s zien we soms meer dan onze partner en/of kinderen thuis. Werk is veel méér dan een bron van inkomsten en wat er op ons werk gebeurt, raakt ons direct. Een verstoorde arbeidsrelatie kan dan ook flinke impact hebben.

 

Het kan in zo’n situatie fijn zijn om iemand naast je te hebben staan die niet alleen kennis heeft van de geldende wet- en regelgeving, maar ook begrijpt welke (persoonlijke) belangen er op het spel staan. Iemand die je bovendien gemakkelijk even kunt bellen.

 

Ik denk graag met u mee. We bepalen samen de strategie waarbij uw belangen het beste worden gediend. Dat vergt soms onconventionele oplossingen, die verder reiken dan het wetboek dik is. Indien wenselijk neem ik het contact over met uw werkgever (of diens advocaat), uiteraard altijd in samenspraak met u. Ik zal altijd op zoek gaan naar een redelijke oplossing, waar mogelijk buiten de rechtszaal. Soms is een juridische procedure echter onvermijdelijk. Uiteraard behartig ik ook dan uw belangen.

 

 

WERKNEMERS

Voor ondernemingsraden


Ondernemingsraden hebben een grote verantwoordelijkheid. De ondernemingsraad heeft een wettelijk recht om de bestuurder te adviseren bij een aantal belangrijke kwesties, waaronder reorganisaties. Voor sommige besluiten (zoals de wijziging van een arbeidstijdenregeling of functiewaarderingssysteem) geldt zelfs dat de bestuurder deze niet mag doorvoeren zonder instemming van de ondernemingsraad. Vaak gaat het om zaken die een snelle en vakkundige oplossing vergen, met grote consequenties voor de organisatie en het personeel. Professionele advisering en begeleiding kan dan essentieel zijn.

 

Een goede verstandhouding met de bestuurder vergemakkelijkt de taken van de ondernemingsraad. De bestuurder dient de ondernemingsraad tijdig te betrekken bij voorgenomen besluiten en de ondernemingsraad is voor zijn informatie grotendeels van de bestuurder afhankelijk. Daarom hou ik in mijn advisering rekening met het belang van een goede verstanhouding tussen partijen. Als de bestuurder zich niet aan de regels houdt, staat de weg naar de kantonrechter of de Ondernemingskamer altijd nog open.

ONDERNEMINGSRADEN
OVER

Over...

... Stalenhoef Advocatuur

Stalenhoef Advocatuur richt zich op het arbeidsrecht in de brede zin

des woords.

 

Stalenhoef Advocatuur is er voor werkgevers, werknemers

en  ondernemingsraden, met bijzondere aandacht voor stichtingen, sociale

ondernemingen en (andere) maatschappelijk relevante organisaties.

 

Het kantoor is opgericht in 2015 en gevestigd in Amsterdam.

... Klaartje Stalenhoef 

Ik ben sinds 2006 werkzaam als arbeidsrecht specialist; ruim 14 jaar als arbeidsrecht advocaat (bij Stalenhoef Advocatuur en voorheen Kennedy Van der Laan in Amsterdam) en een aantal jaar als bedrijfsjurist (in loondienst bij ABN AMRO en ad interim: bij de Nederlandse Spoorwegen, Heineken en TU Delft).

 

In 2015 heb ik de Post Doctorale Leergang Arbeidsrecht (PALA) aan de Erasmus Academie gevolgd en succesvol afgerond.

 

Ik adviseer en procedeer over diverse individuele en collectieve arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Daarbij ben ik een laagdrempelige sparringpartner van HR adviseurs, bestuurders, ondernemingsraden en werknemers. 

 

Als advocaat heb ik uiteenlopende cliënten bijgestaan. Van multinational tot werknemer, en alles daartussenin. Ik realiseer me dat elke zaak méér is dan een juridisch dossier; het gaat om mensen. Dat maakt het werk voor mij interessant. Ik kijk daarom graag verder dan het wetboek dik is en dat leidt soms tot onconventionele oplossingen. 

 

Ik begon mijn juridische carrière als griffier en Gerechtssecretaris bij de Rechtbank Haarlem. De ervaringen die ik daar opdeed, komen mij in mijn huidige werk nog steeds van pas.

 

Mijn werkstijl is pragmatisch en oplossingsgericht. Verwacht van mij geen paginalange memo's, maar relevante en in de praktijk goed bruikbare adviezen. Waar mogelijk, streef ik naar voor beide partijen bevredigende oplossingen.

... lidmaatschappen en registratie 

Ik ben lid van de Vereniging Voor Arbeidsrecht (VVA) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik geregistreerd als specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Deze registratie verplicht mij om jaarlijks tenminste 10 door de Nederlandse Orde van Advocaten goedgekeurde opleidingspunten te behalen binnen het  arbeidsrecht.

... de samenwerking met collega's

Omdat je samen sterker bent dan alleen èn kennis vergroot door deze te delen, overleg ik graag met collega-advocaten. Als dat wenselijk is betrek ik ook collega's bij mijn werk, bijvoorbeeld bij grotere reorganisaties of overnames.

... mijn nevenwerkzaamheden 

Mijn werk als advocaat combineer met het werk voor verschillende (interne) commissies bij grotere werkgevers. Als onafhankelijk lid of als voorzitter ben ik verbonden aan diverse ontslagadvies-, geschillen-, klachten - en handhavingscommissies.

 

In mijn vrije tijd zet ik mij in voor Lawyers for Lawyers, een Nederlandse stichting die opkomt voor de vrije beroepsuitoefening door advocaten, waar ook ter wereld. 

… de algemene voorwaarden, klachtenregeling en derdengelden

De algemene voorwaarden van Stalenhoef Advocatuur zijn van toepassing op al mijn werkzaamheden. Deze bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid. U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden. 

 

>> You can find an English version of the General Terms and Conditions of Stalenhoef Advocatuur here.

Stalenhoef Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De klachtenregeling van Stalenhoef Advocatuur kunt u hier downloaden. 

Stalenhoef Advocatuur beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden en kan zodoende geen derdengelden ontvangen. 

 

Klaartje Stalenhoef 

 

klaartje@stalenhoefadvocatuur.nl

+31 (0)6 25032699

 

H​Herengracht 503

1017 BV Amsterdam

 

KvK: 63281201  

Btw: NL 001824957B82


 

CONTACT
bottom of page